KMK:n Vuosikokous

Kuopion Moottorikerho Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään etäkokouksena 12.1.2021 klo 18.00 – 20.00 välisenä aikana. Kokouksessa käydään lävitse vuoden 2020 toimintakertomus, vuoden 2021 budjetti ja toimintasuunnitelma ja päätetään ensi vuoden jäsen- ja ratamaksuista.

Lisäksi valitaan edustajat hallitukseen sekä SML:n liittokokoukseen sekä julkaistaan tämän vuoden stipendien saajat.

Alla linkki mitä kautta kokoukseen pääsee osallistumaan:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JlODFiMDctNzExYS00NWI2LWI1ZDgtMjRkZTkzZGVhOGJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287fd7b56-70e6-43c5-8676-596bab40eb09%22%2c%22Oid%22%3a%22151aa279-4b56-4da2-b641-1184855a2775%22%7d

Jäsenrekisterissämme on edelleen kymmeniä jäseniä, joiden vuoden 2020 jäsenmaksu puuttuu. Tulemme poistamaan nämä jäsenet jäsenrekistä 31.12.2020, jotta emme joudu maksamaan näistä Moottoriliitolle jäsenmaksuja. Samalla ko. henkilöiltä loppuu KMK:n tiedotteiden saaminen. Joukossa on lisenssikuljettajia, joilla on KMK:n lisenssi, mutta jäsenmaksu on maksamatta. Näistä ilmoitamme Moottoriliitolle erikseen ja seuraavan lisenssin ostaminen liitolta vaatii sitten todistetusti jonkin seuran jäsenyyttä ennen kuin lisenssin osto onnistuu.

Kiitoksia kuluneesta vuodesta jäsenillemme ja Hyvää Uutta Vuotta!

KMK:n hallitus