Rata kunnostettu

Koneet korjattu ja rata kunnostettu 15.9.